Fortum

Fortum är ett av Sveriges ledande energiföretag med fokus på produktion av el, fjärrvärme, fjärrkyla och försäljning av el. Företaget äger 43% av Oskarshamns kärnkraftverk och lite över 22% av Forsmarks kärnkraftverk. Fortum har också delägarskap i sin nordiska vindkraftsportfölj och fungerar som långsiktig tillgångsförvaltare. Ett av Fortums mål är att växa inom vind- och solkraft.

Företaget har nyligen investerat över 700 miljoner SEK för att modernisera Untra, ett av Sveriges äldsta vattenkraftverk, som en del av sin strategi för att leverera pålitlig ren energi och driva på avkarboniseringen i Norden.

Fortum elavtal

  • Fast elpris
  • Rörligt pris
  • Senioravtalet
  • Timpris

Här kan du se fler elbolag.